Mangler I lokaler?

Lejemål / erhverv
Det er planen at der skal skabes kontakt til fagpersoner så der på "Dyrlægegården Våbensted" etableres tilbud som f.eks. adfærdsterapi, hunde massage, kiropraktik, hundetræning, trimning samt i princippet alle andre brancher / foreninger / firmaer som har med natur og / eller dyr at gøre.

Til dette formål har vi stadig enkelte lokaler som kan lejes samlet eller hver for sig. Vi vil altså prøve at etablere et sted med et tværfagligt miljø med fokus på dyr, hvor de enkelte små firmaer eller om man vil ”tilbud” drives separat, af ejere af disse, men tager udgangspunkt fra lejede lokaler på ”Dyrlægegården Våbensted”
Med til lejemålene følger retten til at kalde sig f.eks. ”Dyrlægegårdens akupunktør” eller hvad det nu kan være.

 

Vi forventer ikke at disse tilbud nødvendigvis er åbne hele tiden men at indlejere kan holde åbent når det passer ind i firmastrukturen for den enkelte.
Med lejemålene medfølger retten til brug af fælles spisefaciliteter, udendørs terrasse, have samt i mindre grad rådighed over lokaler som kan bruges til foredragsvirksomhed og undervisning af forskellig karakter.

Lokalerne, samt i øvrigt de ca. 2 hektar jord der høre til ejendommen, kan bruges af indlejere, dels kan de lejes billigt af hundeklubber, jagtforeninger, landbrugsorganisationer mm.

Mere specifikt er lejemålene opdelt som:

  1. Tre mindre værelser / kontorer som er forbundet med fælles gang og som er beliggende for sig selv (ved undervisningslokale / spiserum) Her er stadig et lille lokale ledigt.
  2. Et større lejemål med en mindre hal (her kan køre lastvogne ind) samt 3-4 tilstødende lokaler på fra ca. 25 til 100 m2 (faktisk med 3 velfungerende kølerum som enten kan bruges som kølerum / lager eller lign.)

Eventuelt interesserede kan kontakte Kim eller Kurt på Dyrlægehuset Nakskov på 54 92 33 01 eller på mail dyrlnak_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.tiscali.dk