Lovgivning om dyr

Nedenfor er en række links direkte til relevante love og bekendtgørelser som berører hold og omgang med dyr.
Listen er ikke komplet men indholder nogle af de mest brugte tekster.

 

Som det måske er nogle bekendt skal alle opdrættere som er omfattet af Bekændtgørelsen om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde
(Alle som laver over 2 kuld pr. år eller importerer hunde med videresalg for øje) fra 1. August 2010, have deltaget i et af Justitsministeriet, godkendt kursus.
Samme krav er der til alle der efter 1. Juli 2010, ønsker at oprette kennelmærke i bla. DKK.
Vi arbejder i øjeblikket på, til foråret 2011, at afholde sådanne kurser.

Neden for er en række links til forskellige sider som kan hjælpe i spørgsmål om juridiske forhold.

Fødevarestyrelsen tager sig af regeldannelse på veterinær- og fødevareområdet samt kontrol med fødevarer og veterinære forhold.
Fødevarestyrelsen er en del af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Fødevarestyrelsens hovedkontor i Mørkhøj ved København tager sig af udvikling, koordinering og regeldannelse på veterinær- og fødevareområdet. Kontrollen med fødevarer og tilsyn med de veterinære forhold varetages af tre fødevareregioner.
Fødevareregionerne tager sig desuden af den direkte information og rådgivning til forbrugere, husdyrholdere, virksomheder og praktiserende dyrlæger.

Retsinformation.dk er det netsted, som giver borgerne adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. På retsinformation.dk kan man frit søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser og cirkulærer m.v.), der er udstedt af ministerier og centrale statslige styrelser, i Folketingets dokumenter og i Folketingets Ombudsmands beretningssager. Dokumenterne er indlagt i Retsinformations databaser. Der er på retsinformation.dk fra de enkelte lov- og beslutningsforslag etableret dybe links til Folketingets forhandlinger på Folketingets hjemmeside.